• ງານວາງສະແດງ

ງານວາງສະແດງ

ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ກວາງ​ໂຈ່​ວ 2016

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2016 (1)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2016 (2)
ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ກວາງ​ໂຈ່​ວ 2016

2016 ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮົງ​ກົງ​

2016 ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮົງ​ກົງ (1​)
2016 ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮົງ​ກົງ (2​)
2016 ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮົງ​ກົງ (3​)

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2017

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2017 (1)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2017 (2)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2017 (3)

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2017

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2017 (1)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2017 (2)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2017 (3)

ງານຕະຫຼາດນັດກວາງໂຈ່ 2018

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈວ 2018 (1)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2018 (2)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2018 (3)

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2018

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2018 (1)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2018 (2)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2018 (3)

ງານຕະຫຼາດນັດກວາງໂຈ່ 2019

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2019 (1)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2019 (4)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2019 (2)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2019 (5)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2019 (3)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2019 (6)

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2019

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2019 (1)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2019 (2)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຮົງກົງ 2019 (3)

ງານຕະຫຼາດນັດກວາງໂຈ່ 2020

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2020 (1)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2020 (2)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ປີ 2020 (3)

ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ກວາງ​ໂຈ່​ວ 2023

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2023 (1)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈວ 2023 (2)
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກວາງໂຈ່ 2023 (3)

ຕິດຕໍ່

  • ເຟ​ສ​ບຸກ (2​)
  • youtube (1)
  • ລິ້ງຄ໌